Κρυμμένες παραλίες/ Playas escondidas


skopelos island hidden beach with crystal water

Σκόπελος/ Isla de Skópelos, Grecia

Οι πιο όμορφες παραλίες είναι οι καλά κρυμμένες…

Las playas más hermosas son las escondidas…

Advertisements
This entry was posted in Εικόνα της ημέρας/ Imagen del día and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.